Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Θεσσαλονίκη: Διοργάνωση δεύτερου μέρους του Ευρωπαϊκού προγράμματος «STEP FORWARD»

Ανακοίνωση Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας (AENAO) 
Επιμέλεια: Νίκη Μάτσκου 
Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού πρόγραμμα «STEP FORWARD». Πρόκειται για μια τριήμερη δραστηριότητα στη οποία θα συμμετάσχει ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα (Ελλάδα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ρουμανία, Αίγυπτο, Φιλανδία, Αλγερία, Γεωργία, Βουλγαρία και Ιταλία) που συμμετείχε στην κυρίως δραστηριότητα η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. 

Η πρώτη δραστηριότητα ήταν ένα 9ήμερο σεμινάριο, το οποίο θα είχε διάρκεια από 22 έως 30 Νοεμβρίου 2017, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 39 νέοι από τις χώρες εταίρους.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούσαν τα παρακάτω:

➤Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το Ε+ και τις ευκαιρίες που παρέχει.

Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με το Ε+ και την δράση ΚΑ1.
Η ενίσχυση δεξιοτήτων όσον αφορά την διαχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια του Ε+.
Η επισήμανση των ποιοτικών στοιχείων ενός προγράμματος.
Η προώθηση της μη τυπικής μάθησης ανάμεσα στους νέους.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμμετέχουν σε εργαστήρια, όπου εφάρμοσαν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, εξερεύνησαν προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και τέλος εφάρμοσαν την διάχυση του προγράμματος την οποία θα παρουσιάσουν στο τριήμερο που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Στην συνάντηση follow up (7-9 Μαρτίου 2018) θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:
Αξιολόγηση επιτυχίας των workshop, των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.
Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ώστε να οργανώσουν νέες δράσεις με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική και τους στόχους του 2020.
Να δημιουργηθούν βάσεις για μεγαλύτερη δικτύωση και ενίσχυση μακροχρόνιας και ποιοτικής συνεργασίας.

Η εκπαίδευση θα είναι ευέλικτη συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Θα υπάρχει ενεργός συμμετοχή, ανταλλαγή εμπειριών, ομαδική δουλειά, συζητήσεις, καταιγισμός ιδεών, ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων κλπ. Οι μέθοδοι εργασίας θα βασίζονται στη μη τυπική μάθηση και θα λαμβάνονται υπόψη σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου