Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Απονεμήθηκαν σε πρόσφυγες πιστοποιητικά εκμάθησης Η/Υ

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, απονεμήθηκαν στην Επιμορφωτική Κιλκίς, σε επιτυχόντες πρόσφυγες, τα πιστοποιητικά εκμάθησης Η/Υ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις, υποστηρίχτηκε από την Intersos, ενώ τα μαθήματα, πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Ένταξης του ΟΜΝΕΣ - OMNES Inclusion Center, που στηρίζεται από τους Help Refugees.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου