Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο «Το Κιλκίς θυμάται»


Με τη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών και με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο «Το Κιλκίς θυμάται».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Β. Σεργιαννίδης" του Επιμελητηρίου Κιλκίς και είχε στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της περιοχής του Κιλκίς σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο, τα εργαλεία και τους χώρους δράσης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, του British Council, της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων και της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Το σεμινάριο τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, την οποία εκπροσώπησε στο σεμινάριο η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μιχαλία Καραμισάκη, η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στη συνέχεια, στην διοχέτευση των ιστορικών στοιχείων στους μαθητές , ώστε αυτοί να εξοικειωθούν με το ιστορικό γίγνεσθαι και με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ιστορίας και της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες με τους εισηγητές τους, ενώ μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε πλούσια κι ενδιαφέρουσα συζήτηση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.00-10.15 Η Ελλάδα στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους
Στράτος Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

10.50-11.10 Παρουσίαση του Προγράμματος ‘Το Κιλκίς Θυμάται’.
Διαχείριση της Μνήμης.
Σταυρούλα Μαυρογένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

11.10-11.30 100 χρόνια μετά: Τα Στρατιωτικά Νεκροταφεία και η
Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων
Χρυσούλα Μελλίδου 

Συντονίστρια Προγραμμάτων και Συνεργασιών,
Βρετανικό Συμβούλιο 

Η αφήγηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.
Αθανασία Πρωτοψάλτη, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Διαχείριση Πολιτισμού, Μουσειολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου