Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Κιλκίς: Εκδήλωση με θέμα την βιωσιμότητα των κιλκισιώτικων επιχειρήσεων


Η εταιρεία Financial Business Systems υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς, στο πλαίσιο των δράσεων τους για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της ύφεσης διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του Ν. Κιλκίς, μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων».

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση της εξέλιξης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών του νομού Κιλκίς, όπως ΑΕΠ, ανεργία, απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημογραφικό πρόβλημα.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς. Η μελέτη (έρευνα) προσδιορίζει το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του νομού, εξετάζει και αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της εισήγησης, γίνεται stress test για τις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς, δηλαδή προσδιορίζονται τα όρια και οι αντοχές των επιχειρήσεων του νομού. Επίσης στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η κατάταξη των επιχειρήσεων του νομού από πλευράς βαθμού κινδύνου και επιπέδου βιωσιμότητας.

Τέλος, το τρίτο μέρος αποτελεί μία ουσιαστική προσφορά στους επιχειρηματίες του νομού Κιλκίς αφού παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Κάθε λύση που προτείνεται συνδέεται με το μέγεθος, την έκταση και την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Το θέμα της εκδήλωσης θα παρουσιάσει ο Δρ. Δημήτριος Γ. Καμπούρης, ειδικός επιστήμονας σε θέματα χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23-1-2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σε όλους που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα δοθεί ειδικός φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας και το περιεχόμενο της εισήγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου