Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Δημόσια Tακτική - μη Προγραμματισμένη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια Tακτική - μη Προγραμματισμένη Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 27 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο
               
Διάθεση πίστωσης ποσού  86.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ", λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 2ο
Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του δεύτερου Πυλώνα των δράσεων στέγασης του προγράμματος με τίτλο: "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος: "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 3ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 4ο
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης - επέκτασης - παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου