Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Μαριάς: Αποχώρηση της Ελλάδας από τη Σένγκεν και κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων

Δελτίο τύπου Νότη Μαριά
Αποχώρηση της Ελλάδας από τη Σένγκεν και κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων θέτει με Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νότης Μαριάς
Το ζήτημα της αποχώρησης της Ελλάδας από τη Σένγκεν και το κλείσιμο των ελληνοτουρκικών συνόρων θέτει με σημερινή του Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Στην Ερώτησή του η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αξιοποιεί τη ρήτρα παρέκκλισης που καθιερώνεται από το άρθρο 72 της Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε (ΣΛΕΕ) προκειμένου η Ελλάδα για λόγους δημοσίας τάξεως και εσωτερικής ασφάλειας να παρεκκλίνει, δηλαδή να μην εφαρμόζει τις διατάξεις της Συνθήκης Σένγκεν αλλά και τις ρυθμίσεις της Ε.Ε. για το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στις οποίες περιλαμβάνονται οι γνωστοί Κανόνες για το άσυλο όπως είναι το Δουβλίνο 3 κλπ.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση του Νότη Μαριά ο Τίτλος V ΣΛΕΕ καθιερώνει ως γνωστόν τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και μάλιστα το άρθρο 67 ΣΛΕΕ καθορίζει ότι η Ε.Ε. αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Στην Ερώτησή του ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι μετά την πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ για την παροχή βοήθειας στην προσφυγική κρίση η αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών ανάγεται σε ζήτημα εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών της Ε.Ε.

Μάλιστα συνεχίζει ο Νότης Μαριάς σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. ενώ σύμφωνα με το άρθρο 72 ΣΛΕΕ ο Τίτλος V της ΣΛΕΕ δεν θίγει την άσκηση των ευθυνών που εμπίπτουν στα κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Ενόψει λοιπόν των τεράστιων και συνεχώς εντεινόμενων προσφυγικών ροών που αντιμετωπίζει από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα η πατρίδα μας ο Νότης Μαριάς με την Ερώτησή του ζητά την ενεργοποίηση της παραπάνω ρήτρας παρέκκλισης του άρθρου 72 ΣΛΕΕ για λόγους δημοσίας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας προκειμένου η Ελλάδα να κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα με την Τουρκία και να παρεκκλίνει νόμιμα από την εφαρμογή τόσο των διατάξεων της Ε.Ε. για το άσυλο (Δουβλίνο 3 κλπ), τη μετανάστευση κλπ όσο και των διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν, που έχουν καταστήσει την πατρίδα μας μαγνήτη για τους χιλιάδες πρόσφυγες μια και η Ελλάδα ως χώρα Σένγκεν χορηγεί ταξιδιωτικά έγγραφα τύπου Σένγκεν που επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ταξιδεύουν στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Γραπτή Ερώτηση αναμένεται να απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ιδιαίτερα σύντομο διάστημα αφού έχει κατατεθεί ως Ερώτηση με προτεραιότητα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

«Εφαρμογή από Ελλάδα για λόγους δημόσιας τάξης & εσωτερικής ασφάλειας του άρθρου 72 ΣΛΕΕ για παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων Τίτλου V ΣΛΕΕ & Σένγκεν.

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ για την παροχή βοήθειας στην προσφυγική κρίση η αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών ανάγεται σε ζήτημα εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον Τίτλο V ΣΛΕΕ για τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και ιδίως κατά το άρθρο 67 ΣΛΕΕ, η ΕΕ αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 ΣΕΕ η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. ενώ σύμφωνα με το άρθρο 72 ΣΛΕΕ ο Τίτλος V της ΣΛΕΕ δεν θίγει την άσκηση των ευθυνών που εμπίπτουν στα κράτη μέλη για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Ενόψει των τεράστιων και συνεχώς εντεινόμενων προσφυγικών ροών που αντιμετωπίζει από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια θα είναι η στάση της σε περίπτωση που η Ελλάδα δυνάμει της ως άνω ρήτρας παρέκκλισης υπέρ των κρατών μελών που καθιερώνεται από το άρθρο 72 ΣΛΕΕ κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα με τρίτες χώρες και λάβει μέτρα παρέκκλισης από την εφαρμογή αφενός των ρυθμίσεων του Τίτλου V ΣΛΕΕ και αφετέρου της Συνθήκης Σένγκεν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου