Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Υπουργική απόφαση για την διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού

Υπουργική Απόφαση για την διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης, με την οπαία θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2015/561.
Πιο αναλυτικά με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα εξής:

α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων αμπελοφυτεύσεων.

γ) οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.

ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου