Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Κιλκίς

Με την αρ.πρωτ.28/1/2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας τμήμα Α΄ εαρινού εξαμήνου με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων για επιλογή στο ΔΙΕΚ Γ.Ν.Κιλκίς θα υποβάλλονται από 2 έως 12 Φεβρουαρίου 2016 (ώρες 9:00-14:00).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (Παρέχεται από το ΙΕΚ)

2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ή φωτοτυπία επικυρωμένη)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας

5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η
προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου