Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ρυθμίζεται η συγκοινωνιακή σύνδεση οικισμών εκτός νομού Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλονίκη μέσω του ΟΑΣΘ

Από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βουλευτή Γ. Γεωργαντά εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: "Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς ύστερα από συνεργασία του με το ΚΤΕΛ Κιλκίς και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και σε συνεργασία με τον Βουλευτή Πέλλας Δ. Σταμενίτη συνέταξε τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της συγκοινωνιακής σύνδεσης οικισμών εκτός νομού Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλονίκη μέσω του ΟΑΣΘ.
Την τροπολογία αυτή κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών ο Βουλευτής Δ. Σταμενίτης και η συζήτηση θα γίνει αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.
Όπως είναι γνωστό ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος κατ’ επανάληψη έχει ασχοληθεί με το θέμα και σε σχετικά αιτήματα πολιτών του ν. Κιλκίς που διαμαρτύρονταν για την πλημμελή συγκοινωνιακή εξυπηρέτησή τους είχε δεσμευθεί ότι θα λύσει το θέμα νομοθετικά καθώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επέτρεπε την «είσοδο» του ΟΑΣΘ στο νομό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι υπήρξε και η προσφυγή του ΚΤΕΛ Κιλκίς στη Δικαιοσύνη επί του θέματος.

Με την κατατεθείσα τροπολογία ύστερα από την πρωτοβουλία του κ. Γεωργαντά προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων εκ μέρους του ΟΑΣΘ σε οικισμούς (και) του νομού με ταυτόχρονη αποζημίωση του ΚΤΕΛ για την απώλεια τμήματος του συγκοινωνιακού του έργου και επιδότηση του ΟΑΣΘ για το έργο που θα παράσχει.
Ειδικότερα με τις διατάξεις της τροπολογίας:

α. Θα παρέχεται η εξυπηρέτηση όμορων δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση πρόσθετων γραμμών, αλλά μόνο δια σχετικής τροποποίησης υφιστάμενης διαδρομής, αν και εφόσον εκ της τροποποίησης αυτής δεν επηρεάζεται αρνητικά η παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

β. Θα πραγματοποιηθεί δίμηνη πιλοτική εφαρμογή, για να διαπιστωθεί η ζήτηση, το πρόσθετο κόστος και κάθε συναφές θέμα.

γ. Συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και του ΚΤΕΛ, δια της οποίας θα καθορίζονται η παρεχόμενη εξυπηρέτηση και η τυχόν αποζημίωση του ΚΤΕΛ.

δ. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, μόνο μετά από έγκριση δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την έκδοση της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Σ.Α.Σ.Θ. και της οικείας Περιφέρειας, δια της οποίας:

· Θα εγκρίνεται το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης απ’ τον Ο.Α.Σ.Θ. προς το οικείο ΚΤΕΛ.

· Το ύψος της πρόσθετης αντισταθμιστικής καταβολής προς τον Ο.Α.Σ.Θ., η οποία θα ισούται με τη διαφορά των πρόσθετων λειτουργικών δαπανών αφαιρουμένων των πρόσθετων εσόδων του.

· Η περίοδος ισχύος της. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σύννομη και διαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση ορισμένων μη επαρκώς εξυπηρετούμενων οικισμών του νομού με τη Θεσσαλονίκη – κυρίως στα όρια του νομού- επ’ ωφελεία των πολιτών του νομού. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου