Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Σχετικά με τις αμοιβές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών

Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κιλκίς
M.Sc., Τεχνολόγος Γεωπόνος
Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων

«Τo προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαφοροποιείται από το λοιπό προσωπικό (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΙΔΑΧ) τόσο ως προς το γεγονός ότι προσλαμβάνεται να καλύψει απρόβλεπτες, παροδικές, επείγουσες ανάγκες όσο και ως προς τη διαφορετική μισθολογική εξέλιξη που το διέπει, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά και συνεπώς δεν ισχύουν γι” αυτό οι περιοριστικές διατάξεις του παραρτήματος V2. Ελλ. Ενότητα 2.6 του Ν.4046/2012». Ενώ υπογραμμίζεται:
Α. Με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο η αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών εξαρτιόταν αποκλειστικά από την ημερομηνία ουσιαστικής κρίσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με χρονική πολλές φορές καθυστέρηση και δυσμενή οικονομική επίπτωση για τους υπαλλήλους.

Β. Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίσης οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, των οποίων δεν έχει κριθεί η συνάφεια των τίτλων αυτών από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι τίτλοι αυτοί να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου