Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Tακτική Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Κιλκίς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014)
Θέμα 2ο
Ενημέρωση - συζήτηση Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα της ΔΕΥΑΚ
Θέμα 3ο
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή του έργου : ''ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ΄΄ για την εξυπηρέτηση του οικισμού της Νέας Σάντας
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ''Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Κιλκίς'' αριθμ. μελ. Μ 36/2013
Θέμα 5ο
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ''Αποκατάσταση Χ.Τ.Α. Δήμου Κιλκίς'' αριθμ. μελ. Μ 51/2010
Θέμα 6ο
Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ'' αριθμ. μελ. Δ 51/2010
Θέμα 7ο
Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: ''Κρασπέδωση - πλακόστρωση δρόμων στους οικισμούς Δροσάτου και Δοιράνης'' αριθμ. μελ. Μ 42/2013
Θέμα 8ο
Απευθείας ανάθεση εργασίας "Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών , Κατεσκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014 αριθμ. μελ. ΚΟΠ 13/2014 χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα (Ανταποδοτικά)
Θέμα 9ο
Μερική ανάκληση της υπ. 111/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ως προς την παραχώρηση έκτασης 151.281,057 τμ στην  ΔΙ.Α.ΚΙ ΑΕ
Θέμα 10ο
Στέγαση του ΕΚΕ - ΚΕΠ Κιλκίς 0336 στον ιδιόκτητο χώρου του ΚΗΠΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΟΤ 44
Θέμα 11ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: ΄΄Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κρουσσών ΄΄ αριθμ. μελ. Μ 63/2012
Θέμα 12ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: ΄΄Κατασκευή υπόβασης και βάσης δρόμων στον οικισμό Ευκαρπίας΄΄ αριθμ. μελ. Μ 2/2013
Θέμα 13ο
Αναμόρφωση [10η]  Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
Θέμα 14ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) πίστωσης -''Ανάληψη υποχρέωσης'' πιστωσης  του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για τη λειτουργία του Θερινού Κινηματογράφου
Θέμα 15ο
Έγκριση μετάβασης αιρετών  του Δήμου Κιλκίς στο Συνέδριο - Σεμινάριο με θέμα ''Η νέα Δημοτική Περίοδος - η προετοιμασία & οι άμεσες ενέργειες των νέων Δημοτικών Αρχών''  που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
Θέμα 16ο
Απασχόληση μαθητών για πρακτική άσκηση κατά το έτος 2014 - 2015 (Ο.Α.Ε.Δ. / Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. - ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ)
Θέμα 17ο
Τακτοποίηση λογαριασμών ΔΕΗ (μερικώς ή ολικώς)από τον Δήμο Κιλκίς του Δημοτικού Ακινήτου "Αναψυκτήριο" που βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 18ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 19ο
Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2012, της Επιχείρησης ¨ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ¨

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου