Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Συνεδριάζει στις 30 Οκτωβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 30 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τεχνικών στην ΔΕ Κρουσσών αριθ, μελ. Μ 43/2013 Π/Υ 25.000,00 € χρηματοδότση ΣΑΤΑ
Θέμα 2ο
Καθορισμός τρόπου κατασκευής του Έργου "Αναβάθμιση πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ηλιολούστου ΔΕ Χέρσου" [ΑΜ: μ49/2013 / Π/Υ: 40.000,00 € - ΚΑΕ: 30.7332.2207 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 347/2013]
Θέμα 3ο
Καθορισμός τρόπου κατασκευής του Έργου "Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: μ38/2013 / Π/Υ: 40.562,00 € - ΚΑΕ: 30.7326.0009 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 347/2013]
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου "Μικρά τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της πόλης Κιλκίς" [ΑΜ: μ73/2012]
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Πικρολίμνης αριθ. μελ. Μ 20/2013
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης" [ΑΜ: μ24/2013]
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ολοκλήρωση κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιών Τ.Δ Καστανιών του Δήμου Κιλκίς αριθμ. μελ. Μ 11/2013
Θέμα 8ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Κιλκίς" [ΑΜ: μ23/2012]
Θέμα 9ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου (Παλιό Δημαρχείο)" [ΑΜ: μ27/2011]
Θέμα 10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ''Συντηρήσεις - ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους οικισμούς της Τ Κ. Ξυλοκερατιάς'' αριθμ. μελ. Μ 18/2011
Θέμα 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του ''15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και παντομίμας Κιλκίς''
Θέμα 12ο
Έγκριση 2ης συνολικής παράτασης και 4ης Τμηματικής παράτασης του έργου "Αποκατάσταση Χ.Τ.Α. Δήμου Κιλκίς" προϋπ. 4.701.450,00 €
Θέμα 13ο
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση οδού ήπιας κυκλοφορίας (Πόντου)" [ΑΜ: μ5/2013]
Θέμα 14ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ''Συντηρήσεις - ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους οικισμούς της Τ Κ. Μαυρονερίου'' αριθμ. μελ. Μ 19/2011
Θέμα 15ο
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων": 1) Στη Δ.Ε. Μεγάλης Βρύσης (αναμόρφωση και ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού), 2) Στη Δ.Ε. Χωρυγίου (αποτύπωση έκτασης 25 στρεμμάτων ευρύτερης περιοχής για την παραχώρηση 4 στρεμμάτων με σκοπό την επέκταση των κοιμητηρίων), 3) Οριοθέτηση και υψομετρική αποτύπωση αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 331 εμβαδού Ε=9500 τ.μ. για την δημιουργία κοιμητηρίων στο αγρόκτημα Πλαγιά, 4) Οριοθέτηση - χάραξη αγροτικού δρόμου μήκους 675 μ. στο αγρόκτημα Πεδινού
Θέμα 16ο
Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [18] "Παροχή υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και εσωτερικών μετακινήσεων του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου & Παντομίμας Κιλκίς", της Πράξης "ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ & ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ" [με κωδικό ΟΠΣ ¨296633¨ - Ε.Π. Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013]
Θέμα 17ο
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ"
Θέμα 18ο
Α) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς λόγω κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία "Οργανισμός Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς (Ο.ΠΟ.Ν.Γ.Α.) Β) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατάργηση, Δημιουργία και Συγχώνευση Διευθύνσεων, τμημάτων & Γραφείων για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
Θέμα 19ο
Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: α) ποσού 132.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο "Ανέγερση νέου 6-θέσιου δημοτικού σχολείου Ν.Σάντας" β) ποσού 10.000,00€ από ΕΣΠΑ για το έργο "Αποχέτευση οικισμού Κορυφής δήμου Δοιράνης Β' φάση(νυν Δ.Ε Δοιράνης Δήμου Κιλκίς)"
Θέμα 20ο
Αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2013
Θέμα 21ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 22ο
Ανάθεση σε ιδιώτη εργασίας εκσκαφών στο χώρο του νέου κοιμητηρίου
Θέμα 23ο
Έγκριση μεταφοράς υπολοίπου Λογαριασμού Γενικής Λογιστικής [52.00.01.0000] για συμψηφιστική εγγραφή
Θέμα 24ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων [ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Γερακαριού, Κ. Θεοδωρακίων, Κεντρικού, Κοκκινιάς, Σ. Μουριών, Ηλιολούστου, Μικροκάμπου, Ν. Γυναικοκάστρου - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Χέρσου]
Θέμα 25ο
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Θέμα 26ο
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου (τακτικός και αναπληρωματικός) ως Προέδρου της Επιτροπής γνωμοδότησης για τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου [παρ. 8, άρθρο 1, Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/13.07.1995 τεύχος Α') Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει]
Θέμα 27ο
Αλλαγή αναδόχου για τα καύσμα θέρμανσης της Δ.Ε. Γαλλικού
Θέμα 28ο
Αντικατάσταση μέλους του Νομικού Προσώπου  "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
Θέμα 29ο
Κάλυψη δαπανών για τη φιλοξενία (παροχή γεύματος) ομάδας εργασίας και εγκαινίων (catering) που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο ECO TASK που υλοποιεί ο Δήμος Κιλκίς ποσού 1.200,00€
Θέμα 30ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεων τους
Θέμα 31ο
Έγκριση απόδοσης εκλογικής αποζημίωσης στο ΝΠΔΔ ''"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
Θέμα 32ο
Έγκριση πληρωμής εκλογικής αποζημίωσης στους πρώην υπαλλήλους του ΟΠΟΝΓΑ
Θέμα 33ο
Συμμετοχή του Δήμου Κιλκίς στην αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ''ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ''
Θέμα 34ο
Παραχώρηση χρήσης 480τμ απο το ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή του Κήπου ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς συνολικής έκτασης 879,98 τμ στο Σωματείο με την επωνυμία ''ΙΡΙΔΑ''
Θέμα 35ο
Παραχώρηση χρήσης όλου του ισογείου του Δημοτικού καταστήματος της τοπικής κοινότητας Ευκαρπίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευκαρπίας Κιλκίς "το Λαβάς"
Θέμα 36ο
Διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2013
Θέμα 37ο
Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 38ο
Έγκριση Κανονισμού Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 39ο
Καθορισμός Τέλους διαφήμισης για το έτος  2014
Θέμα 40ο
Επιβολή Τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2014
Θέμα 41ο
Καθορισμός Τελών  διέλευσης, τελών  χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για το έτος  2014
Θέμα 42ο
Καθορισμός Τέλους  χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014
Θέμα 43ο
Καθορισμός  τέλους εισόδου Σπηλαίου Λόφου Αγίου Γεωργίου για το έτος 2014
Θέμα 44ο
Επιβολή Τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014
Θέμα 45ο
Καθορισμός Τέλους άρδευσης για το έτος 2014
Θέμα 46ο
Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2014
Θέμα 47ο
Καθορισμός Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014
Θέμα 48ο
Καθορισμός Τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014
Θέμα 49ο
Καθορισμός Τέλους νεκροταφείων για το έτος 2014
Θέμα 50ο
Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014
Θέμα 51ο
Καθορισμός τιμών οικοπέδων και κτισμάτων - Καθορισμός συντελεστή οικοπέδων - Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2014
Θέμα 52ο
Επιβολή Τέλους για τη διαχείριση του προβλήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για το έτος 2014
Θέμα 53ο
Περί επιβολής ή μη του Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, και στα εκτός σχεδίου πόλεως και σε όλους τους οικισμούς του πρώην Δήμου Κιλκίς, καθώς και σε όλους τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, για το έτος 2014
Θέμα 54ο
Επιβολή τέλους εισόδου στο θερινό Κινηματογράφο για το έτος 2014
Θέμα 55ο
Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου