Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Το ΕΠΑΛ Αξιούπολης εφαρμόζει τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης εδάφους στο θερμοκήπιο

Γράφει η Παρθένα Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια ΕΠΑΛ Αξιούπολης
Γεωπόνος MSc.

Οι εδαφογενείς ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τόσο για τις υπαίθριες όσο και για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Η αντιμετώπισή τους βασίζονταν κυρίως στην απολύμανση του εδάφους με το ευρέως φάσματος υποκαπνιστικό Βρωμιούχο Μεθύλιο. Όμως, από την 1η Ιανουαρίου 2005, η χρήση του για απολύμανση εδάφους έχει απαγορευθεί, λόγω των αρνητικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Μία από τις εναλλακτικές μεθόδους καταπολέμησης των ασθενειών εδάφους είναι η ηλιοαπολύμανση. Πρόκειται για φυσική μέθοδο που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια. Η εφαρμογή της είναι εύκολη, οικονομική και κυρίως ασφαλής αφού δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Η ορθή εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης περιορίζει σημαντικά τις αδρωμυκώσεις (φουζάριο και βερτιτσίλιο), τις σηψηρριζίες (ριζοκτόνια, πύθιο, φυτόφθορα κ.α.), ορισμένους νηματώδεις, καθώς και αρκετά αγροστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Επίσης, μετά την εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης παρατηρείται καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και υψηλότερη παραγωγή. Οι ευεργετικές αυτές επιπτώσεις της ηλιοαπολύμανσης στην παραγωγή των φυτών είναι εμφανείς ακόμα και σε εδάφη που δεν είναι μολυσμένα. Αυτό εν μέρει αποδίδεται στην απελευθέρωση ανόργανων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, στην ενεργοποίηση ωφέλιμων θερμόφιλων και θερμοανεκτικών μικροοργανισμών, καθώς και στην αντιμετώπιση δευτερογενών και απροσδιόριστων φυτοπαθογόνων οργανισμών.

Για καλύτερα αποτελέσματα η ηλιοαπολύμανση εφαρμόζεται κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού (Ιούλιο-Αύγουστο), ακολουθώντας με προσοχή τα παρακάτω στάδια:

· Απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων (προηγούμενη καλλιέργεια και ζιζάνια)

· Καλή κατεργασία (ψιλοχωμάτιασμα) του εδάφους όταν αυτό βρίσκεται στο ρώγο του

· Τοποθέτηση του συστήματος άρδευσης με σταγόνες

· Τοποθέτηση του πλαστικού στο έδαφος και στεγανοποίησή του στις άκρες με χώμα

· Άρδευση με ποσότητα νερού 5-8 m3 το στρέμμα

Μετά από 4-8 εβδομάδες, αφαιρείται το πλαστικό και το έδαφος παραμένει αφύτευτο για τουλάχιστον μία εβδομάδα για ανάκαμψη (διαθεσιμότητα) των θρεπτικών στοιχείων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου