Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

"Κύριε Λαπόρδα, δεν θα παρασυρθούμε στο επίπεδο όσων προβαίνουν σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς"

Απάντηση στην δημοσίευση
"Τα μικρά παιδιά και οι γονείς, δε θα σας το συγχωρήσουν ποτέ"

Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Διευθυντής Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Η συνένωση των ολιγοθέσιων σχολείων είναι ένα θέμα που απασχολεί τη βασική εκπαίδευση της πατρίδας μας εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, δίχως –δυστυχώς μέχρι σήμερα- να έχει επιλυθεί οριστικά.

Οι παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί λόγοι που επιβάλλουν τη δημιουργία εξαθέσιων δημοτικών σχολείων έχουν διατυπωθεί και αναλυθεί από την πλευρά μας σε συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, σε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και παράγοντες , σε συνεδριάσεις νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων, σε συνέδρια της ΤΕΔΚ, σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχουν δημοσιευτεί πολλές φορές σε έντυπες και ηλεκτρονικές τοπικές εφημερίδες.

Η όλη συζήτηση σήμερα έπρεπε να εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο απαιτεί διαβούλευση για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι εκπαιδευτικοί του Νομού μας πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια των συνενώσεων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων. Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ήταν αυτός που διαμόρφωσε, το 1995, την πρόταση για τις συγχωνεύσεις των ολιγοθέσιων σχολείων. Δηλαδή, όχι μόνο στήριξε την προσπάθεια των συγχωνεύσεων, αλλά ήταν αυτός που συνεργάστηκε δημιουργικά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των συγχωνεύσεων. Η πρότασή του -επειδή τας γραπτά μένουν και επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν- υπάρχει στο με αριθμό 12 (Απρίλιος 1995) φύλλο της εφημερίδας που εξέδιδε.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν πάντα αντίθετη. Ήταν η πρώτη αιρετή Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (1994-98) που υιοθέτησε την πρόταση του συλλόγου των εκπαιδευτικών και χωρίς να μετρήσει το πολιτικό κόστος, δρομολόγησε την εφαρμογή της. Με σταθερά και καλά μελετημένα βήματα προχώρησε στην υλοποίηση χωρίς υπαναχωρήσεις. Τότε συγχωνεύτηκαν περισσότερα από 30 ολιγοθέσια σχολεία. Σήμερα μιλούμε μόνο για 3.

Δυο λόγια για τις φετινές προτάσεις μας . Διαμορφώθηκαν –όπως κάθε χρόνο- με βάση τα κριτήρια που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η πρότασή μας αφορούσε τη συγχώνευση των δημοτικών σχολείων Γοργόπης, Τούμπας και Πλαγίων. Δεν επεκτάθηκε και στα ελάχιστα εναπομείναντα ολιγοθέσια διότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη κτιριακή υποδομή.

Η εισήγησή μας για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες , ως υπευθύνων για την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, διαβιβάστηκε στο Δήμο Παιονίας και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ποια αδιαφάνεια και ποιες διαβεβαιώσεις όταν υπάρχει γραπτή εισήγηση – πρόταση, την οποία καταθέσαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο δήμο Παιονίας.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάστηκε, άμεσα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Δε θα παρασυρθούμε στο επίπεδο όσων προβαίνουν σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι έξω από το διαλεκτικό πολιτισμό μας. Απλά επισημαίνουμε τις αντιφάσεις, οι οποίες αποκαλύπτουν την αδυναμία προσέγγισης της ουσίας των θεμάτων

Τέλος, πολύ περιεκτικά, ας ξαναδιατυπώσουμε τους σημαντικότερους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους που συνηγορούν στις συνενώσεις των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων.

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
α. Στα ολιγοθέσια σχολεία ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν είναι επαρκής. Ο δε μικρός αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπει την καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων για τη ζωή όπως της συνεργασίας, της άμιλλας, κ.ά.

β. Τα «δευτερεύοντα» μαθήματα ( ιστορία, αγωγή του πολίτη, θρησκευτικά, μουσική, γυμναστική κ.ά) πολλές φορές δε διδάσκονται διότι ο περιορισμένος χρόνος που τους αναλογεί διατίθεται για καλύτερη διδασκαλία των «πρωτευόντων» ( γλώσσα, μαθηματικά).

γ. Καμία διδακτική μεθοδολογία δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά . Η έλλειψη χρόνου και εξοπλισμού δεν επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας σε ομάδες με προβολές, πειράματα, εργασίες και κάθε τι που εντάσσεται σ ' αυτό που συνιστά δυναμική μάθηση.

δ. Στα ολιγοθέσια σχολεία έχουμε συνδιδασκαλία μαθημάτων. Υπάρχουν δηλαδή σχολικά έτη κατά τα οποία μαθητές των Γ ' και Ε ' τάξεων διδάσκονται, αντίστοιχα, ύλη μαθημάτων Δ ' και ΣΤ ' τάξεων.

ε. Διδασκαλία ειδικών μαθημάτων. Στα ολιγοθέσια σχολεία είναι αδύνατη η διδασκαλία ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, θεατρικής αγωγής και καλλιτεχνικών.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
Με τη συγχώνευση των ολιγοθέσιων σχολείων επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση των μαθητών. Καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοια μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά ξεπερνούν τα στενά όρια της πολιτιστικής και γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας. Γίνονται περισσότερο κ ο ι ν ω ν ι κ ά, δημιουργούν σχέσεις και φιλίες έξω από το στενό περιβάλλον του χωριού τους και έτσι μέσα από τη διαφορετικότητα σφυρηλατείται η ομαλή ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και εθνικό σύνολο

Στη δε σημερινή εποχή, κατά την οποία η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στο ελληνικό σχολείο είναι πολυεθνική, μόνο σε ένα πολυθέσιο σχολείο υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ομαλή και δημιουργική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στην ελληνική κοινωνία.

Εν κατακλείδι
Σε κάθε περίπτωση, με υπευθυνότητα και παρρησία, θα συνεχίσουμε να διατυπώνουμε -τις τεκμηριωμένες από τις επιστήμες της αγωγής και προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία- προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές μονάδες, όταν –φυσικά- το επιτρέπουν -πρωτίστως- οι κτιριακές υποδομές. Η υλοποίηση της πρότασης είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο συνεκτιμά τη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου