Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

«Ανάρτηση διδάκτρων φροντιστηρίων κ.λπ. στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου»

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 04/2010 «Τα κάθε είδους φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της ΥΠ.Ε.Α. της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (e-mail: ftsirog@e-prices.gr) το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου εκάστου έτους, τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους για το επόμενο έτος. 
Υπόδειγμα φόρμας υποβολής τιμοκαταλόγων υπάρχει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣà Αγορανομικές Διατάξεις 2010 (βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας) àΑγορανομική Διάταξη 4/2010, όπου παρατίθενται οι φόρμες υποβολής τιμοκαταλόγων και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου