Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera που προσβάλλει τα καλαμπόκια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς ενημερώνει τους καλλιεργητές καλαμποκιού ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ και φέτος η υπ΄άριθμ. 11598/30-11-2011 απόφαση της Υπηρεσίας, σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera Le Conte.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση έχουν δημιουργηθεί δύο ζώνες.

Α. Προσβεβλημένη Ζώνη η οποία περιλαμβάνει όλη την έκταση της Π.Ε. Κιλκίς εκτός των αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM.

Β. Ζώνη Περιστολής η οποία περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM και προς το εσωτερικό του Νομού.

Οι παραπάνω ζώνες συνεχίζονται και στους γειτονικούς νομούς Σερρών, Θεσ/νίκης και Πέλλας όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Diabrotica virgifera Le Conte .

Εντός των ανωτέρω οριοθετημένων ζωνών η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει την παρουσία του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων.

Επιπλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 της απόφασης 2006/564/ΕΚ της επιτροπής και της 2006/565/ΕΚ σύστασης της επιτροπής και για αποφυγή εξάπλωσης του οργανισμού λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

1. Στη ζώνη περιστολής: - στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
- ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.
- να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
- να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.
- να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα).
- τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
- να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.

2. Στη προσβεβλημένη ζώνη - στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
- να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
- να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
- να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι υποχρεωτική και για τους παραβάτες ισχύουν κυρώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία (ν.2147/1952 και τις τροποποιήσεις του).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς και στα τηλέφωνα 2341350111 κ. Στεφανίδης Γεώργιος, 2343023923 κα Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα και 2341350147 κα Τσούκα Νίκη.

1 σχόλιο:

 1. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε το κατά πόσο τηρήθηκαν οι "περιορισμοί" τις προηγούμενες χρονιές!!
  Ελέγχει κανείς; ΝΑΙ ή ΌΧΙ;
  Τιμωρείται κανείς όταν δεν το τηρεί; ΝΑΙ; ή ΟΧΙ;

  και για να μην μένουμε μόνο στις τιμωρίες:
  Φροντίζει κανείς να αποζημιωθούν οι αγρότες για την απώλεια εισοδήματος; ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
  ...Αν ΟΧΙ τότε οδηγούν τους αγρότες στην "παρανομία"...
  ...κι επειδή καταλαβαίνουν ότι θα ήταν άδικη η τιμωρία...δεν τους ελέγχουν

  ...κι έτσι φτιάξαμε ακόμη έναν κύκλο αποφάσεων-κανόνων-παραβάσεων μόνο στα χαρτιά....

  ..φτιάξαμε ακόμη έναν ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή