Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

"Η έλλειψη στέγης αποτελεί τη χειρότερη μορφή κοινωνικής απαξίωσης"

Υπογράφει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΕΚ
"Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του ΟΕΚ, εκφράζοντας την κοινή πεποίθηση των υπαλλήλων που υπηρέτησαν επί σειρά ετών την υπόθεση της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα μας, παλεύει για τη συνέχιση της στεγαστικής πολιτικής του Οργανισμού. Η έλλειψη στέγης αποτελεί τη χειρότερη μορφή κοινωνικής απαξίωσης και αποκλεισμού και η κατοχύρωση της στέγης, συνταγματική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας.

Σε μια κοινωνία, που μαστίζεται από την ύφεση και όπου ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται δραματικά, η στεγαστική συνδρομή στα ιδιαίτερα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα αναδεικνύεται τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, ενώ οι δραστηριότητες στον τομέα αυτόν θα συμβάλουν, με απόλυτη βεβαιότητα, στην ανάκαμψη της οικονομίας και την κατεύθυνση προς μια αντίθετη πορεία από αυτή που βιώνουμε σήμερα.

Γι αυτό προτείνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί φορέας στεγαστικής πολιτικής με τους παρακάτω σκοπούς:

• Συνέχιση των υφιστάμενων δανειοδοτικών προγραμμάτων για επισκευή ή απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου, να γίνει παράλληλα απαλοιφή των χρεών του ΟΕΚ προς τις τράπεζες από τα παλαιά προγράμματα, ή την ανάληψη της αντιμετώπισής τους από τον μεγάλο οφειλέτη του ΟΕΚ, το ΙΚΑ. Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται, αφενός στο μεγάλο χρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ (2,5 δις € περίπου) και αφετέρου η δραματική μείωση του αποθεματικού του ΟΕΚ λόγω του κουρέματος στην Τράπεζα της Ελλάδας.


• Το πρόγραμμα δανείων επισκευής κατοικιών να διευρυνθεί στον τομέα ενεργειακής αναβάθμισης και ιδιαίτερα στις γεωγραφικές ζώνες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

• Ο στεγαστικός φορέας θα συνεχίσει την παραγωγή συγκροτημάτων οργανωμένης δόμησης με ποιοτική στέγη χαμηλού κόστους με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές με αυξημένο πρόβλημα έλλειψης στέγης. Ο φορέας θα διεκπεραιώσει τα 18 έργα κατασκευής οικισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη (1096 κατοικίες) και θα υλοποιήσει την κατασκευή και των πλήρως έτοιμων προς δημοπράτηση έργων. 

• Επιπρόσθετα, ο στεγαστικός φορέας θα ασχοληθεί με έργα συντήρησης των παλαιών οικισμών, ενώ θα ασχοληθεί και με θέματα ενεργειακής ανακαίνισης και προσαρμογής στα κοινοτικά πρότυπα, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως, προς το σκοπό αυτόν, όλα τα διατιθέμενα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που τοποθετούν στο κέντρο της προσοχής τους τα θέματα ενέργειας. Αυτή η τεχνική δομή θα μπορεί να συνεργασθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Νομούς και Περιφέρειες) για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας προς όφελος των δημοτών, κυρίως στις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης με τα μεγαλύτερα προβλήματα. 

• Συνέχιση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου σε όσους δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενοικιαζόμενης κατοικίας και με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ζευγάρια, άνεργους, πολύτεκνους, χαμηλοσυνταξιούχους κ.α.

Παρά την τεράστια μείωση των αποθεματικών του ΟΕΚ, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, υπάρχει δυνατότητα να μη χαθεί η γνώση και η ιστορική πείρα του ΟΕΚ και συγχρόνως να καταδειχθεί, χωρίς επιπλέον κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι η Πολιτεία δεν έχει πλήρως εγκαταλείψει την μέριμνα για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, έστω και στις σημερινές τραγικές συνθήκες. Προς τούτο θα πρέπει:

• Εκτός της εισφοράς των εργαζομένων, να υπάρξει αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών και ουσιαστική χρηματοδότηση από το κράτος.

• Να υλοποιηθεί ο Ν. 3863/10 (ΦΕΚ15Α’/15-7-10 που προβλέπει, από 1-7-2011, την καταβολή, από τις τράπεζες, των εισφορών που θα καταθέτουν οι εργοδότες για λογαριασμό των εργαζομένων τους απ’ ευθείας στον φορέα ώστε να μην παρεμβάλλεται το ΙΚΑ και διαιωνίζεται, συνεχώς αυξανόμενο, το χρέος. Σήμερα στον λογαριασμό του ΟΕΚ αποδίδονται μόλις 5 εκ ευρώ ενώ τα υπόλοιπα παρακρατούνται παράνομα από το ΙΚΑ .

• Να πληρωθεί άμεσα το χρέος των 2,5 δις ευρώ του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ και να διατεθούν άμεσα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της χώρας.

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι ο υπάρχει εισροή κεφαλαίων και από την αποπληρωμή των παλαιών παροχών. Μέχρι το τέλος του 2012 στο λογαριασμό του ΟΕΚ θα έχουν εισρεύσει ετησίως περί τα 70 εκ. €.

Επίσης, μεγάλα έσοδα μπορούν να εξασφαλιστούν από την αξιοποίηση των χιλιάδων στρεμμάτων οικοπεδικών εκτάσεων που διαθέτει ο ΟΕΚ, τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε οικόπεδα που δεν είναι δυνατή η κατασκευή κατοικιών), με αποκλειστικό στόχο την τροφοδότηση στεγαστικών προγραμμάτων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η μη συνέχιση του έργου του ΟΕΚ και η πλήρης αποδιοργάνωση των περιφερειακών του μονάδων εγκυμονεί τον κίνδυνο της απώλειας εμπραγμάτων δικαιωμάτων (υποθήκες, προσημειώσεις) τεράστιου ύψους (περί τα 6-7 δις € με μετριοπαθείς υπολογισμούς), λόγω της αδυναμίας εγγραφής τους στο κτηματολόγιο και έκδοσης οριστικών παραχωρητηρίων κυριότητας, βάσει των οποίων αποπληρώνεται το κόστος των κατοικιών που έχουν παραχωρηθεί. Η δομή του ΟΕΚ ως φορέα στεγαστικής πολιτικής διαλύεται σταδιακά αφού οι εργαζόμενοι μεταφέρονται διαρκώς σε υπηρεσίες που έχουν αντικείμενο άσχετο με αυτό του ΟΕΚ.

Τελειώνοντας δηλώνουμε ότι θεωρούμε αυτονόητο πως οι δράσεις και η διάρθρωση των προγραμμάτων του νέου φορέα, που σας περιγράψαμε, θα διεκπεραιωθούν κατά τον καλύτερο τρόπο από το εξειδικευμένο προσωπικό του πρώην ΟΕΚ που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, πείρα και όραμα."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου