Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis)

Από την ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ γνωστοποιείται ότι έχει αποφασισθεί από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους τομείς ορνιθοτροφίας (όρνιθες –κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αναπαραγωγής), χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των προαναφερόμενων τομέων θα πρέπει να αποτανθούν στα γραφεία της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ στο Κιλκίς (οδός : Θεσσαλονίκης 20) ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις των παραγωγών αυτών (ορνιθοτρόφοι, χοιροτρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι,βοοτρόφοι).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν επίσης να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Ενωσης Κιλκίς 2341 0 25991 καθώς και στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 6973 984 221 (Υπ΄ όψιν Κο Δ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ, Κα Π. ΓΑΒΟΥΧΙΔΟΥ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου