Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: «Μόνο με τολμηρές αλλαγές στον Αναπτυξιακό νόμο θα υλοποιηθούν επενδύσεις στην Ελληνική περιφέρεια»

"Με αφορμή τη διαβούλευση επί του κειμένου του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις», ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η παρούσα εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία απαιτεί την ανάληψη τολμηρών, καινοτόμων και ρηξικέλευθων κυβερνητικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας, την επιβίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. 
Το σημερινό περιβάλλον, αποτρέπει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε καθεστώς οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, και παντελούς έλλειψης ρευστότητας. Τούτο αποδεικνύεται και από πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ μεταξύ των μελών του, όπου το ζήτημα της υλοποίησης των επενδύσεων τίθεται από την πλειοψηφία σε πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ύπαρξη ενός αναπτυξιακού νόμου που θα διορθώνει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, θα λειτουργεί αποτελεσματικά για τη διάσωση των επιχειρήσεων, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή, και ο οποίος θα ενσωματώνει πλήρως τη βούληση της πολιτείας για έμπρακτη ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας.

Στο πνεύμα αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει τις ακόλουθες βελτιωτικές προτάσεις για το κείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου:
- η υλοποίηση των επενδύσεων μέσω της διαδικασίας των αφορολόγητων αποθεματικών να είναι αυτοματοποιημένη, χωρίς την υποβολή φακέλου αξιολόγησης. Άλλωστε ο φάκελος είναι άνευ σημασίας, αφού αν η προτεινόμενη από την επιχείρηση επένδυση δεν αποδώσει, τότε η επιχείρηση δεν θα έχει κανένα απολύτως φορολογικό όφελος,
- να καταργηθεί το κριτήριο απασχόλησης για όλες τις επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο του ν.3299/2004. Η πολιτεία θα πρέπει να καταργήσει άμεσα την Υπουργική απόφαση που επιβάλλει πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει το σχετικό στόχο, αφού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται αυτές για τη μη επίτευξη του στόχου αλλά η βαθιά κρίση που όλοι βιώνουμε.
- πρέπει να επανέλθει η περιφερειακή διάσταση του νόμου με τη θετική διαφοροποίηση κατά +10% των ποσοστών ενίσχυσης για τις παραμεθόριες περιοχές, και ειδικά για τη Θράκη, αφού μέχρι σήμερα περιοχές όπως το Ορμένιο Έβρου απολαμβάνουν ίδια ποσοστά ενίσχυσης με νομούς όμορους της Αττικής, και,
- για την άρση των καθυστερήσεων στο σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων προτείνεται η επιλογή μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι θα συμβληθούν με δανειακή σύμβαση με το κράτος για την έγκαιρη αποπληρωμή των επενδύσεων και την αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων. Οι τόκοι της δανειακής σύμβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

Ακόμη, στο σχετικό κείμενο του ΣΒΒΕ που υποβλήθηκε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση προτάσεων τροποποίησης ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης επενδύσεων, με κυριότερη καινοτομία τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή της δημόσιας διοίκησης των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Το προτεινόμενο σύστημα σαφώς δημιουργεί οικονομίες, εξασφαλίζει τη διαφάνεια, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και επιτυγχάνει αποκέντρωση των σχετικών διαδικασιών.

Γενικά, το κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση επιφέρει βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αφού για πρώτη φορά στα χρονικά ύπαρξης του Αναπτυξιακού νόμου συμπεριλαμβάνεται η απόφαση ελέγχου των επενδύσεων από τρίτους.

Τέλος, θεωρούμε ο νέος νόμος διευκολύνει τους υποψήφιους επενδυτές με τη δυνατότητα λήψης εξαρχής του 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την έκδοση σχετικής εγγυητικής επιστολής, αν και ο ΣΒΒΕ αμφιβάλλει αν πραγματικά το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει, λόγω ακριβώς της παντελούς έλλειψης ρευστότητας στην αγορά."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου