Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχή Επιμελητηρίου Κιλκίς στο πρόγραμμα "Αναβάθμιση της Επαγγελματικής θέσης εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων γυναικών"

Σε μία σημαντική πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) συμμετέχει το Επιμελητήριο του Κιλκίς.
Συγκεκριμένα η Κ.Ε.Ε.Ε. έχει σχεδιάσει την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ¨Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ με κύριο αντικείμενο την "Αναβάθμιση της Επαγγελματικής θέσης εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων γυναικών".

Οφειλόμενες από την πρόταση θα είναι κυρίως οι γυναίκες που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (π.χ. συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ.). Σκοπός θα είναι η ενίσχυση της θέσης αυτών των γυναικών ώστε να επιτύχουν την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:
Εξατομικευμένη συμβουλευτική
Mentoring
Αυτοδιάγνωση προβλημάτων
Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων
Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια

Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα εγκριθεί, το Επιμελητήριο Κιλκίς ως συνδιοργανωτής, θα έχει την ευθύνη για τη διευκόλυνση του Σχεδίου Ενημέρωσης, για τη διάθεση μέσων επικοινωνίας προς διάδοση των σκοπών του Προγράμματος, για την εξεύρεση χώρων για τη διοργάνωση ημερίδων και θεματικών συναντήσεων γενικής τεχνικής υποστήριξης στο σύνολο των δράσεων στην περιοχή ευθύνης του κλπ.

Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου