Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή Γκουντενούδη προς τον Διοικητή ΙΚΑ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Γκουντενούδης απέστειλε προς τον Διοικητή ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, επιστολή σχετικά με την κατάργηση του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Αξιούπολης. 
“Κύριε Διοικητή,
Με την από 23/2/2012 επιστολή μας, είχαμε επισημάνει τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται μια πιθανή κατάργηση του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Αξιούπολης για τους μέχρι σήμερα συναλλασσόμενους με αυτό.


Η πρόβλεψη της Διοίκησης του ΙΚΑ για υποβάθμιση του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Αξιούπολης έρχεται ύστερα από πρόσφατη συγχώνευση των υποκαταστημάτων Αξιούπολης, Πολυκάστρου και Γουμένισσας, η οποία ήδη δημιούργησε προβλήματα στους ασφαλισμένους της ευρύτερης περιοχής.
Κύριε Διοικητή,
Η πληθυσμιακή προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτόνομου Υποκαταστήματος ΙΚΑ/ΕΤΑΜ έχει πρακτική και χρήσιμη εφαρμογή σε περιοχές με συμπαγή πληθυσμό (π.χ. μεγάλες πόλεις). Δεν έχει καμία πρακτική αξία όμως για περιοχές με μικρότερο πληθυσμό και δυσανάλογα μεγάλες αποστάσεις. Η περιοχή του δήμου Παιονίας με τους ορεινούς όγκους και τα διάσπαρτα μικρά χωριά αποτελεί κλασσικό παράδειγμα τέτοιων δυσχερειών.
Παρακαλούμε λοιπόν για την επανεξέταση των σχεδιασμών της Υπηρεσίας σας και τη διατήρηση του αυτόνομου ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Αξιούπολης. Οι λόγοι που επικαλούμαστε σε καμιά περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με κριτήρια τοπικιστικά, αλλά μόνο με την πρόκριση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
Επισημαίνεται δε ότι η επίκληση λόγων οικονομίας από την Υπηρεσία σας, εν προκειμένω δεν ισχύουν, αφού αφ’ ενός έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Αξιούπολης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αφ’ ετέρου ο δήμος Παιονίας έχει προσφερθεί για δωρεάν παραχώρηση στέγης.
Κύριε Διοικητή,
Για όλους τους λόγους παρακαλούμε για την επανεξέταση των σχεδιασμών της Υπηρεσίας σας όσον αφορά την περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση η προϋπόθεση για ενεργό πληθυσμό 100-150 χιλ. κατοίκων αποκλείει από τη λειτουργία Υποκαταστήματος ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ολόκληρο το νομό μας!”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου