Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στις 4 Οκτωβρίου 2012

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 4 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο
Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε απο την Οικονομική Επιθεώρηση στα οικονομικά στοιχεία του πρώην Ν.Π. " Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 2ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου :Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Επταλόφου αριθμ. μελ. Μ 28/2012
Θέμα 3ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Χέρσου αριθμ. μελ. Μ 3/2012
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου : Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρουσσών αριθμ. μελ. Μ 22/2012
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου : Κατασκευή δικτύου φωτισμού στον οικισμό Κορωνούδας αριθμ. μελ. Μ 29/2012
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Ο.Τ. Γ424 για δημιουργία χώρου skate αριθμ. μελ. Μ 26/2012
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Γαλλικού αριθμ. μελ. Μ 25/2012
Θέμα 8ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Κρασπέδωση - πλακόστρωση Δημοτικής οδού Οικισμού Βάθης αριθμ. μελ. Μ 45/2012
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις σωλήνων ύδρευσης στις ΔΕ του Δήμου Κιλκίς αριθμ. μελΔΤΥμ 12/2012
Θέμα 10ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής και σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον οικισμό Κορυφής Δ.Ε. Δοϊράνης", Αριθμ. Μελ. Μ46/2012
Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: Συντήρηση παιδικών χαρών αριθμ. μελ. 04/2011
Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση χώρου Παλαιοντολογικής έκθεσης αριθμ μελ. 30/3011
Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πάρκου στον οικισμό Βαπτιστή αριθμ μελ. Μ 12/2012
Θέμα 14ο
Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης κατασκευής του έργου: "Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων του Δήμου Κιλκίς", προϋπολογισμού 12.000,00€, Αρ. Μελ. Μ40/2012
Θέμα 15ο
Παραλαβή της μελέτης "Ενημέρωση και αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο: Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Λύκειο Κιλκίς''
Θέμα 16ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Κρασπέδωση - Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού προς τα κοιμητήρια - Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και κατασκευή πόρτας στα κοιμητήρια - Ασφαλτόστρωση οδού έμπροσθεν της Αστυνομίας - Διάστρωση με 3Α οδού προς θέατρο στον οικισμό Δροσάτου" [ΑΜ: μ71/2012 / Π/Υ: 30.000,00€ - Κ.Α. 30.7336.0073 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 102/2012]
Θέμα 17ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Βαπτιστή, Ζαχαράτου, Καστανιών, Χωρυγίου - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) οικισμού Ζαχαράτου και τσιμεντόστρωση του δρόμου Κυριακέϊκων - Εκκλησίας" [ΑΜ: μ58/2012 / Π/Υ: 36.400,00€ - Κ.Α. 30.7336.0064 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 102/2012]
Θέμα 18ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού ΑΜ.333/2009 Π/Υ 215.000,00 € ΚΑ 307332.0018/ ΕΣΠΑ
Θέμα 19ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Μικρά τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της πόλης Κιλκίς" [ΑΜ: μ73/2012 / Π/Υ: 17.900,00€ - Κ.Α. 30.7326.0054 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 331/2012]
Θέμα 20ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικού έργου στον οικισμό Πυργωτού - Επέκταση και κατασκευή σωληνωτού οχετού βρόχινων υδάτων και κατασκευή σχαρών στους οικισμούς Καμπάνη, Λαοδικηνού - Διαμόρφωση τάφρου και καθαρισμός φρεατίων στον οικισμό Μανδρών" [ΑΜ: μ74/2012 / Π/Υ: 31.400,00€ - Κ.Α. 30.7326.0038 / ΣΑΤΑ - ΑΔΣ: 102/2012]
Θέμα 21ο
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των α) Δήμου Κιλκίς β) Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία για την εκπόνηση της "Υδρογεωλογικής - Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του φυσικού πόρου ''Γιάννες'' ως Ιαματικού , εξουσιοδότηση Αναπληρωτή Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
Θέμα 22ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2012
Θέμα 23ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2012, και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2012
Θέμα 24ο
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.000,00 € απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση /Εκπαδευτικές Συμπράξεις Grundtvig και Αναμόρφωση του Προυπολογισμού
Θέμα 25ο
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 450,00 € απο Πρεσβεία του Ισραήλ για τη συμμετοχή καλλιτεχνών τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2012
Θέμα 26ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € από ΕΣΠΑ για το έργο: ''Ανακαίνιση και επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς'' και αναμόρφωση προϋπολογισμού
Θέμα 27ο
Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α΄Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς για την κάλυψη κατασκευαστικών και λοιπών παγίων αναγκών της, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ Σχολείων
Θέμα 28ο
Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β΄Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς για την κάλυψη κατασκευαστικών και λοιπών παγίων αναγκών της, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ Σχολείων
Θέμα 29ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 30ο
Αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά
Θέμα 31ο
Επιστροφή παραβόλου στον υπήκοο Αλβανίας MIHALI FATION  του  ARQILE
Θέμα 32ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 33ο
Επιστροφή αχρεωστήτως καταθληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων
Θέμα 34ο
Τροποποίηση σύμβασης για την ΄΄Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2012΄΄αριθμ. μελ. Π 21/2012
Θέμα 35ο
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Λαικών Αγορών
Θέμα 36ο
Γνωμοδότηση σε άδεια εσκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού σε αγροτική περιοχή του αγροκτήματος "ΚΑΛΙΝΔΡΙΑ"
Θέμα 37ο
Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Παπαδόπουλου Κων/νου  στη Λιθουανία
Θέμα 38ο
Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 45/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλλικού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Θέμα 39ο
Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 72/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πικρολίμνης και της υπ' αριθμ. 87/2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Πικρολίμνης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Θέμα 40ο
Υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείο Κιλκίς, για την κοπή 41  δέντρων στα ΟΤ 43 και 44 στην πόλη του Κιλκίς λόγω εφαρμογής της μελέτης για την κατασκευή του έργου: "Ανάπλαση της περιοχής Δημοτικού Πάρκου - Κήπου της πόλης του Κιλκίς"
Θέμα 41ο
Τροποποίηση του ετήσιου καλλιτεχνικού προγράμματος δράσης 2012 που αφορά την Α΄ φάση του υποέργου 7: ''Οργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς 2011-2015'' του 14ου Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίαμας Κιλκίς
Θέμα 42ο
Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης αριθμ. 22Ν. 3614/2007 μεταξύ Δήμου Κιλκίς και ΟΠΟΝΓΑ για την πράξη ''Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου & Παντομίμας Κιλκίς

2 σχόλια:

 1. NA MHN TO ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ !
  ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ - ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΜΕ "ΒΡΕΧΕΙ" ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 5 εκ € ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΘΑ ΚΟΥΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ? Ε ΟΧΙ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΜΠΛΕΞΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.ΕΔΩ ΣΕ ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΣ ΟΤΙ ΒΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΑΥΤΟ,ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ.ΕΧΕΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΟΡΙΑ.
   ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ

   Διαγραφή