Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

«Κλείδωσαν» οι αποστάσεις των σταύλων από τους οικισμούς

Απλοποιείται η διαδικασία της έγκρισης,
με τριμελείς επιτροπές σταυλισμού
ανά περιφερειακή ενότητα (νομό)
Τρία χρόνια προθεσμία για άδεια δασαρχείου που θα ισχύει για 15 χρόνια, μελέτη περιβαλλοντικών όρων και άλλες περιοριστικές διατάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, για όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη μέσα σε δασικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, ιχθυοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
Από τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων εξαιρούνται εκείνες που επιβάλλονται μετά από πυρκαγιά.
Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω κτηνοτροφικών μονάδων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη, πράξη του αρμόδιου Δασάρχη, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω κτηνοτροφικών μονάδων, κοπή δέντρων του δάσους ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, που δε σχετίζονται με τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων».
Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τις τρεις κατηγορίες εγκαταστάσεων, όπως τις έχει δημοσιεύσει σε προηγούμενα ρεπορτάζ το Agronews, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας. Επίσης, απλοποιείται η διαδικασία της έγκρισης, με τριμελείς επιτροπές σταυλισμού ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) και ορίζονται οι διαδικασίες τροποποίησης, μεταβίβασης αδειών και συστέγασης κτηνοτροφικών μονάδων. Τέλος, ορίζονται οι αποστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων από οικισμούς, πόλεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες, ποτάμια και άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με τον αριθμό ζώων που εκτρέφονται.
Το νομοσχέδιο συζητήθηκε σε πρώτη φάση στις 31 Ιανουαρίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, από την οποία συζήτηση όποιες αλλαγές προκύψουν, θα κατατεθούν εκ νέου και θα συζητηθεί το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα στον Φεβρουάριο.
Βρείτε εδώ όλα τα σχετικά έγγραφα:
Ειδική Έκθεση για το νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Αιτιολογική Έκθεση για το νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Έκθεση Συνεπειών στο νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου για το νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας.pdf
Σχέδιο Νόμου για την κτηνοτροφία.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου