Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου δήμου Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 24η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Παρουσίαση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2011.
2
Τακτοποίηση απογραφής έναρξης Δήμου Παιονίας.
3
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ.Ες. – Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2012.
4
Μείωση μισθώματος κοινοτικού ξενώνα Λιβαδίων.
5
Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012.
6
Επιχορήγηση νομικών προσώπων Δήμου Παιονίας & Ψήφιση πιστώσεων.
7
Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δημ. Κοιν. Αξιούπολης».
8
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην Δημ. Κοιν. Ευρωπού.
9
Συναίνεση παραχώρησης δημοτικής έκτασης για ίδρυση παραδοσιακού οινοποιείου.
10
Συναίνεση παραχώρησης χρήσης ακινήτου (1ος όροφος κοιν. καταστήματος Γοργόπης) στον Σύλλογο Τριτέκνων Πολυκάστρου.
11
Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
12
Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνες) για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
13
Εξαίρεση της Τοπ. Κοιν. Μ. Δάσους από τα άρθρα 5,6 & 8 της υπ΄ αριθμ.235α/2011 Α.Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου