Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση των ανέργων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από συντονισμένες κοινές δράσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επενδύει στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους προσκαλεί σε κοινές δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα, δύο κλάδοι που υφίστανται έντονα τις επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας, όπως είναι τα επαγγέλματα του δημοσιογράφου και του τεχνικού / κατασκευαστικού κλάδου γίνονται αποδέκτες της «σύμπραξης» του Υπουργείου Εργασίας με τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους, για την ενίσχυση των ανέργων, μέσα από την παροχή στοχευμένης επαγγελματικής εξειδίκευσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απηύθυνε προσκλήσεις:
- στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 5.000 ανέργων, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 € στον τεχνικό-κατασκευαστικό κλάδο. Μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher), οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες σε νέους τομείς του τεχνικού-κατασκευαστικού κλάδου όπως εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, αξιοποίηση ορυκτού φυσικού πλούτου κ.ο.κ.
- στις Ενώσεις Συντακτών Τύπου όλης της χώρας για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 2.000 ανέργων δημοσιογράφων, συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000 €. Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (training voucher), είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Εκτός των δύο παραπάνω νέων παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιταχύνοντας την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συνεχίζει την αξιολόγηση των προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» και ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των Δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής.
Ειδικότερα, εγκρίθηκαν 10.554 θέσεις απασχόλησης, πεντάμηνης διάρκειας, σε 47 Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι φορείς αυτοί έχουν υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με 131 συμπράττοντες φορείς (κυρίως φορείς της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού), για την απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας σε όλους τους Περιφερειακούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 34.000.000 € και το επίδομα κοινωφελούς εργασίας σε 625 € το μήνα.
Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων «κοινωφελούς εργασίας» για όλες της περιφέρειες της χώρας.
Σημειώνεται ότι, στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης (help desk), το οποίο ενημερώνει και απαντά σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων δίνοντας διακριτή πληροφόρηση για κάθε Περιφέρεια. Τα τηλέφωνα και οι αρμόδιοι ανά Περιφέρεια για παροχή πληροφόρησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδαwww.epanad.gov.gr
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τα προγράμματα της «Κοινωφελούς Εργασίας» (δικαιούχοι, αριθμός θέσεων, π/υ, συμπράττοντες φορείς κλπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου