Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

«Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε ἄσωμεν τῷ Κυρίω πάσα ἡ γῆ»

Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτου Πολυανής καί Κιλκισίου κ.κ. Ἐμμανουήλ 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, 
Μέσα στήν κοσμοχαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὅλοι μαζί, ὅλη ἡ κτίση, ψάλλουμε καί δοξολογοῦμε μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους, τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, γιά τόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα μαζί.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τό ὕψιστο τῶν δημιουργημάτων του, τό τιμιώτερον ἁπάντων τῶν ὀρωμένων, τόν ἄνθρωπον, εἶναι ἄπειρος καί τά ἀνθρώπινα λόγια ἀδυνατοῦν νά τήν περιγράψουν. Ὁ ἄνθρωπος ὑψώνεται ἡ δύναμις τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ἐξαίρεται, καί ὁ γήινος ἄνθρωπος καθίσταται πολίτης τοῦ οὐρανοῦ.


«Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν ἴνα ἠμεῖς θεοποιηθῶμεν»μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἐπιβεβαιώνοντας τόν συνδυασμό τῆς Θείας χάριτος καί τῆς δυναμικῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτή ἡ διαχρονική πραγματικότητα τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τῆς ἐκζητήσεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἐκφράζεται ἀπόλυτα μέ τό γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως.
Ἀδελφοί μου,
Οἱ δύσκολες ὧρες καί οἱ κρίσιμες χρονικές καταστάσεις πού περνάει ὁ ἄνθρωπος εἰδικά καί ἡ ἀνθρωπότητα γενικά, καλοῦν καί προσκαλοῦν ὅλους μας, ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, νά ζήσουμε τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα καί κυρίως μέ τήν ζωή μας, νά κάνουμε τήν καρδιά μας σπήλαιο καί φάτνη καί ν’ ἀφήσουμε νά γεννηθεῖ καί νά ἀνδρωθεῖ μέσα μας ἡ Ἀγάπη καί ἡ Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας, γιατί μόνον ἔτσι θά λυτρωθεῖ ὁ κόσμος, ἔτσι θά φύγουμε ἀπό τήν προσωπική μας καί τήν γενικότερη κρίση καί θά ζήσουμε ἀπελευθερωμένοι ἀπό τά πάθη μας καί τίς ἀνθρώπινες μικρότητες πού μᾶς μαστίζουν καί μᾶς ταλαιπωροῦν.
Μέ πολλές πατρικές εὐχές, καί τήν ἀγάπη τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου