Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση του Δήμου Κιλκίς για την ενδεχόμενη εγκατάσταση προσφύγων στο ξενοδοχείο «ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ»

Ενημέρωση - λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς για την ενδεχόμενη εγκατάσταση προσφύγων στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, για το θέμα της Η/Δ, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Κιλκίς κ. Κυριακίδη Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το γεγονός ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώθηκε ότι υπάρχει πρόθεση να εγκατασταθούν πρόσφυγες στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ Α.Ε.» τις προσεχείς ημέρες.

Κατόπιν, ο Δήμαρχος αφού αναγνώρισε την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών μας από τον υπερβολικό αριθμό προσφύγων – μεταναστών που φιλοξενούν και την μεταφορά – αναλογική διασπορά τους σε όλη την ελληνική επικράτεια, διατύπωσε την άποψη ότι ο Δήμος Κιλκίς δεν είναι σε θέση να δεχθεί άλλες προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές στα διοικητικά του όρια, δεδομένου ότι έχει υπερκαλύψει το ποσοστό κατανομής που του αναλογεί.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων που τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε να ληφθεί σχετική απόφαση.

Το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου Κιλκίς κ. Κυριακίδη Δημήτριου

τους αντικειμενικούς λόγους που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση νέων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στα διοικητικά όρια του ακριτικού και ήδη επιβαρυμένου Δήμου Κιλκίς και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς εν τω συνόλω

τις επί μέρους διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις επί του σχετικού θέματος των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
και ύστερα από διαλογική συζήτηση που έχει καταγραφεί, λεπτομερώς, στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ο ακριτικός Δήμος Κιλκίς υπό τις παρούσες συνθήκες δε δύναται να δεχθεί την παραμονή νέων προσφύγων στο ξενοδοχείο «Πικρολίμνη Α.Ε.» ούτε και σε καμία άλλη περιοχή της διοικητικής του περιφέρειας διότι:

Έχει υπερκαλύψει την ποσοστιαία αναλογία ως προς τη φιλοξενία προσφύγων – μεταναστών και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισομέρειας του βάρους της προσφυγικής – μεταναστευτικής διαχείρισης θα πρέπει όλοι οι Δήμοι της επικράτειας να δεχθούν ποσοστιαία τον προσφυγικό – μεταναστευτικό πληθυσμό που τους αναλογεί

Από την έναρξη μετακίνησης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ρευμάτων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκαστικά μέσω συνόρων, ο Δήμος Κιλκίς στάθηκε αλληλέγγυος και στήριξε παντοιοτρόπως τους νέους επισκέπτες και τις οικογένειές τους σηκώνοντας μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα μεγάλο προσφυγικό – μεταναστευτικό βάρος

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα και πιο συγκεκριμένα:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για τη Μεταναστευτική Πολιτική)

Υπουργείο Εσωτερικών

Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα απλούστευσης διαδικασιών κ. Γεωργαντά Γεώργιο

Βουλευτές Νομού Κιλκίς

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα Απόστολο

Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς κ. Βεργίδη Ανδρέα

Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

[24 υπέρ – 1 κατά: ΔΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΙΛΚΙΣ»]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου