Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

"Αγαπώ ίναν κουτσιν, π' αγαπά την καλατσίν", αλά Κινέζικα

1 σχόλιο :