Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 8 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Κατανομή των χώρων που θα διατεθούν, κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών, καθώς, και ρύθμιση κάθε άλλης, αναγκαίας, λεπτομέρειας

Θέμα 2ο

Κατανομή των χώρων που θα διατεθούν, κατά την προεκλογική περίοδο των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της ενδεχόμενης επαναληπτικής εκλογής κατά την 2η Ιουνίου 2019, στους συνδυασμούς των υποψηφίων που θα συμμετέχουν, για την προεκλογική προβολή τους, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών, καθώς, και ρύθμιση κάθε άλλης, αναγκαίας, λεπτομέρειας

Θέμα 3ο

Κατανομή των χώρων που θα διατεθούν, κατά την προεκλογική περίοδο τωνΔημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της ενδεχόμενης επαναληπτικής εκλογής κατά την 2η Ιουνίου 2019, στους συνδυασμούς των υποψηφίων που θα συμμετέχουν, για την προεκλογική προβολή τους, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών, καθώς, και ρύθμιση κάθε άλλης, αναγκαίας, λεπτομέρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου