Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Χ. Χατζησάββας (1/12/2018)


Δελτίο τύπου Χ. Χατζησάββα
Ανάγκη σύστασης Εθνικού Μητρώου Γεφυρών
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 κατέρρευσε γέφυρα εντός του αστικού ιστού της Καβάλας, στο παραλιακό μέτωπο, μέσω της οποίας καθημερινά εξυπηρετείτο μεγάλο ποσοστό του κυκλοφοριακού φόρτου της πόλης και διέρχονταν μέχρι και την κατάρρευση μεγάλος αριθμός οχημάτων και ανθρώπων. 


Χαρακτηρίζεται πραγματικά ως θαύμα το γεγονός πως δεν θρηνήσαμε αθώες ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συνέβη στην αντίστοιχη περίπτωση της κατάρρευσης γέφυρας στην Γένοβα της Ιταλίας με τους δεκάδες νεκρούς.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην σύσταση Εθνικού Μητρώου Γεφυρών στο οποίο θακαταγραφούν σε πανεθνικό επίπεδο όλες οι γέφυρες οι οποίες εξυπηρετούν κυκλοφοριακές ανάγκες,προκειμένου να καταστεί δυνατός τόσο ο έγκαιρος προληπτικός έλεγχος όσο και η έγκαιρη συντήρηση τους, προς τον σκοπό της πρόληψης και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων όπως αυτή της Καβάλας;

Με ποιες ενέργειες θα θωρακίσει λειτουργικά και θα διασφαλισθεί η συγκέντρωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, προκειμένου να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε διάφορες Υπηρεσίες και Οργανισμούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις όποιες αρνητικές συνέπειες επιφέρει αυτή;

Προς την ιδιοκτησία του Δημοσίου οδεύουν χιλιάδες ακίνητα ως "Αγνώστου Ιδιοκτήτη"
Στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημόσιου οδηγούνται χιλιάδες ακίνητα ιδιωτών οι οποίοι, είτε δεν πρόλαβαν να τα δηλώσουν κατά τις πρώτες περιόδους κτηματογράφησης, είτε δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά ή ακόμη τα έχουν δηλώσει με σφάλματα. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία, τα ακίνητα τα οποία στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου φέρονται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη», μετά την παρέλευση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, θεωρείται ότι περιέρχονται και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, ο αριθμός των εν λόγω ακινήτων τα οποία έχουν καταχωριστεί στις πρώτες εγγραφές ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» ανέρχεται σε 171.552. 

Πρόκειται για ακίνητα σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης και λειτουργεί Γραφείο Κτηματολογίου. Πρέπει να σημειωθεί πως το ζήτημα αφορά στα παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, από τα οποία παρήλθε μία 14ετία από την έναρξη λειτουργίας του εκάστοτε Κτηματολογικού Γραφείου.

Κατά τα δημοσιεύματα στον Τύπο, μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων, είναι ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτά δεν είχαν δηλωθεί διότι ότι κατά την διάρκεια των πρώτων κτηματογραφήσεων δεν είχε θεσμοθετηθεί ακόμη η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώνει την ακίνητη περιουσία του. Τα υπόλοιπα ανήκουν σε ιδιώτες, οι οποίοι διατηρούν αξιώσεις αποζημίωσης μέχρι και αυτούσιας απόδοσης του ακινήτου, μέσω της δικαστικής οδού.

Εξίσου σημαντική και προβληματική παράμετρο του ζητήματος αποτελούν τα εκτός σχεδίου ακίνητα, καθώς και τα ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχουν έγγραφοι τίτλοι ιδιοκτησίας, φαινόμενο πολύ συχνό στην ελληνική ύπαιθρο. Δεδομένου λοιπόν πως η παρούσα και συντελεσθείσα φάση κτηματογράφησης αφορά σε 83,5 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή στο 63% περίπου της Επικράτειας και σε 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα, εκ των οποίων τα 10,3 εκατομμύρια είναι σε αγροτικές περιοχές, το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των εν λόγω ακινήτων θα καταστεί περισσότερο εμφανές και έντονο στο άμεσο μέλλον.

Η καθ’ όλα τεκμηριωμένη χρησικτησία θα αποτελέσει πιθανότατα τη μοναδική λύση στις περιπτώσεις αυτές όπου δεν υπάρχουν έγγραφοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις συνεπώς, θα πρέπει να εξετασθεί από την Ελληνική Πολιτεία η λύση της χρησικτησίας εφόσον βεβαίως πληρούνται όλες οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις περί χρησικτησίας.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Θα προκύψει κάποιο οικονομικό κόστος σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την διαδικασία εγγραφής στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου των ακινήτων τα οποία ήδη ανήκουν σε αυτό, πλην όμως δεν είχαν δηλωθεί και σε ποιο ύψος θα ανέλθει αυτό το ενδεχόμενο κόστος;

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου ώστε σε περιπτώσεις με σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς το ιδιοκτησιακό ζήτημα να επιλύεται εξωδικαστικώς;

Προτίθεται η Ελληνική Πολιτεία να νομοθετήσει την περαιτέρω παράταση, μέχρι την 20ετία από την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης, της δικονομικής προθεσμίας άσκησης προσφυγής από τους δικαιούχους ιδιώτες των ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» κατά της περιέλευσης στο Ελληνικό Δημόσιο της κυριότητας αυτών;

Προτίθεται η Ελληνική Πολιτεία να νομοθετήσει επεκτείνει την διετή προθεσμία της δυνατότητας των ιδιοκτητών ακινήτων χαρακτηρισμένων ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» για δικαστική διεκδίκηση και επιδίκαση αποζημίωσης μέχρι την πενταετία;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου