Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2018 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου.

2
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3
Διάθεση (πίστωση) – «πρόταση υποχρέωσης» διαφόρων πιστώσεων εκδηλώσεων τοπικών εορτών Δήμου Παιονίας.

4
Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας.

5
Συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΙ Α.Ε.

6
Έγκριση πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

7
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.

8
Κάλυψη εξόδων κηδείας αδύναμου δημότη.

9
Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Μικρά τεχνικά Πευκοδάσους».

10
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Κατασκευή πεζοδρομίων–Πλακοστρώσεις στην Δ.Κ. Γουμένισσας και Τ.Κ. Στάθη».

11
Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου