Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΚΕΘΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου ψυχολόγων εποπτών/-τριών

Ανακοίνωση Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου ψυχολόγων εποπτών/-τριών για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» – Υποέργο 1 «ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου