Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

2. Παρουσίαση www.enjoykilkis.gr
Εισηγητής: Κοσματοπούλου Μαρία.

3. Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. στη Κοζάνη 12-13.02.2016. Έγκριση μετακινήσεων.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

4. Εξουσιοδότηση Δ.Ε. για αποφάσεις μετακινήσεων μελών Δ.Σ. και προσωπικού εντός και εκτός Επικράτειας (εφαρμογή Ν. 4336/2015-άρθρο Δ9).
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Διοικητικός Προϊστάμενος.

5. Εξουσιοδότηση Δ.Ε. για πάγιες δαπάνες και ανάθεση νομικών υπηρεσιών του Φορέα.
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Διοικητικός Προϊστάμενος.

6. Έργο ¨micro STARS¨ - Πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης / Παροχή μικροχρηματοδοτήσεων. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

7. Επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου στον Επιθεωρητή Κ. Μακεδονίας Υποστράτηγο Μπαντουβάκη Νικόλαο και στον Αστυνομικό Διευθυντή Υποστράτηγο Μωυσίδη Βασίλειο, για θέματα επιχειρήσεων. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

8. Προτάσεις Επιμελητηρίου Κιλκίς για το ασφαλιστικό.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

9. Κοπή Βασιλόπιτας Επιμελητηρίου. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

10. Έκπτωση συνδρομών. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος.

11. Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου