Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, για τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016, Γενικού Λυκείου.

Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf που ακολουθεί, παρουσιάζονται
α. Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις(Άρθρο 1).

β. Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών (Άρθρο 2).

γ. Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 3).

δ. Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 4).

ε. Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 5).

στ. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Άρθρο 6).

ζ. Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων - Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων (Άρθρο 7).

η. Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής - Προθεσμία εγγραφής εισαγομένων (Άρθρο 8).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου