Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Κιλκίς; "Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι"

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς δια του γραφείου Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους:
· Δρ. Ιωάννη Θωμαΐδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03,
· Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02,
προτίθενται, στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να πετύχουν την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, να οργανώσουν σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» βιωματικό εργαστήριο με θέμα: “Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι".

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Γυμνάσια και θα εφαρμόσουν πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής – Αγωγής Υγείας.

Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσα από δραστηριότητες ομαδικές και ατομικές, βιωματικά παιχνίδια και σύντομες εισηγήσεις να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό υλικό: "Ερωφίλοι: επιθυμώ, μαθαίνω, νοιάζομαι" που διαμορφώθηκε από την επιστημονική ομάδα του ΝΗΡΕΑ.

Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε σε μια προσπάθεια να ασχοληθούμε με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής μέσα στο σχολείο καθώς η καταλληλότερη περίοδος για τη σεξουαλική εκπαίδευση είναι η αρχή της εφηβείας. Η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική ζωή είναι θέματα καθημερινά. Κυρίως όμως είναι θέματα επιλογών, ικανοποίησης αναγκών, ποιότητας ζωής και σύνδεσης και σχέσης με άλλους ανθρώπους. 

Παρόλα αυτά οι συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά προκαλούν στους περισσότερους αμηχανία και ντροπή, με αποτέλεσμα είτε να είναι ελάχιστες είτε να αποφεύγονται συστηματικά. Παράλληλα, στη χώρα μας διαπιστώνεται απουσία συστηματικής ενσωμάτωσης της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, η σεξουαλική πληροφόρηση των εφήβων προέρχεται κυρίως από τους φίλους τους, ενώ η σεξουαλική τους εκπαίδευση χρειάζεται να προέρχεται τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια. 

Η πληροφόρηση από μόνη της δεν παρέχει στους εφήβους τις αναγκαίες δεξιότητες για να επιλύουν τις καθημερινές πιέσεις και συγκρούσεις. Για αυτό, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση σε δεξιότητες που έχουν σχέση με τα συναισθήματα, την αυτοεκτίμηση, την πίεση από τους συνομηλίκους, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα γύρω από την σεξουαλικότητα και τους ρόλους των φύλων.

Το συγκεκριμένο υλικό έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου (Αρ.Πρ.25152/Δ2-16-02-2015) από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) ώρες και ολοκληρώνεται σε έξι (6) τρίωρες συναντήσεις.

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν έως είκοσι (20) εκπαιδευτικοί.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, το εκπαιδευτικό υλικό και υπάρχει η δυνατότητα για υποστηρικτικές συναντήσεις σε όσους το εφαρμόσουν στην τάξη στα πλαίσια ενός προγράμματος Σεξουαλικής Αγωγής – Αγωγής Υγείας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του εργαστηρίου:

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016:
“Γνωριμία – Συμβόλαιο ομάδας - Στόχοι εργαστηρίου -Μιλώντας για τη σεξουαλική συμπεριφορά ”

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016:
“Εαυτός και ρόλος σε σχέση με την σεξουαλικότητα- Προκαταλήψεις και στερεότυπα ”

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016:
“Δεξιότητες συντονιστή – Δυναμική ομάδας ”

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016:
“Γνωριμία με το υλικό-προετοιμασία των ομάδων για την προσομοίωση ενοτήτων του υλικού”

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016:
“Προσομοίωση ενοτήτων του υλικού-παρουσίαση των ομάδων και συζήτηση”

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016:
“Συζητώντας για την εφαρμογή του προγράμματος-Κλείσιμο- Αξιολόγηση ”

Ώρες υλοποίησης του εργαστηρίου 12:00 – 15:00 στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Βυζαντίου 10, Κιλκίς.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Βιωματικό Εργαστήριο, παρακαλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στον Υπεύθυνο Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Λιναρδάκη Ιωάννη, στο τηλέφωνο 2341029194, 2341026046 εσωτ. 114, τηλεομοιοτυπία 2341022339 και στο e-mail: politistika@dide.kil.sch.gr μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου