Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς δια του υπευθύνου του Γραφείου Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ συμμετέχει σε :

Διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο «EUROPEAN STUDENTS RED ROOF, με αριθμός σύμβασης 2014-1-TR01-KA201-011367/10-10-2014» και με αντικείμενο την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμούς) και την εθελοντική βοήθεια από ομάδα μαθητών των συνεργαζομένων κρατών. Συντονιστής του προγράμματος είναι σχολείο της Άγκυρας – Τουρκίας, διάρκειας δυο (2) ετών και συμμετέχουν εταίροι, όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σχολεία της Ιταλίας και Ρουμανίας.

Διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο «“How to win the Challenge: Internationalising EQF Level 5 – HINGE”, με αριθμός σύμβασης 2015-1-IT02-KA 203-015210». Συντονιστής του προγράμματος είναι το Universita Degli Studi Dell’Aquila, διάρκειας τριών (3) ετών και συμμετέχουν εταίροι, όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Regione Abruzzo, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Επιμορφωτική Κιλκίς, University Stegan Cel Mare Suceava, Inspectoratul Scolar Al Judetulul Suceava, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, World University Service of the Mediterranean και Universitat de Girona.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου