Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 12η Μαρτίου 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
2
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικότητας – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός των αποχετευτικών αντλιοστασίων Αρτζάν – Αμματόβου Π.Ε. Κιλκίς».
3
Συζήτηση αίτησης Θεοδωρίδη Γεωργίου για διαγραφή – συμψηφισμό οφειλών του από την λειτουργία των σφαγείων Αξιούπολης.
4
Μείωση αναδρομικών τελών καθαριότητας – φωτισμού που επιβλήθηκαν σε δημότη.
5
Εκμίσθωση ακινήτου (αποθήκη) στη θέση «ΜΠΑΤΣΟΒΟ» Τ.Κ. Μικροδάσους.
6
Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ.157/2012 Α.Δ.Σ. «Υποβολή αιτήματος προς Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση κοιν. έκτασης Τ.Κ. Βαφιοχωρίου Δήμου Παιονίας».
7
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγίου Πέτρου».
8
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των έργων :
-Κατασκευή παιδικής χαράς στη Δ.Κ. Αξιούπολης
-Πεζοδρομήσεις – Αναπλάσεις κεντρικών οδών στη Γουμένισσα του Δήμου Παιονίας
9
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας».
10
1η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015.
11
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015.
12
Ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το ν.4264/2014.
13
Καθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου.
14
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Παιονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου