Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Erasmus+: Μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού τον 21ο αιώνα

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο έχει επταετή διάρκεια (2014-2020) και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού.
Το Erasmus+ θα συγκεντρώσει και θα υποκαταστήσει τα επτά ήδη υπάρχοντα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού: Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.

Στα πλαίσια του Erasmus+ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Κιλκίς συμμετέχει σε διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο «EUROPEAN STUDENTS RED ROOF, Αρ. συμβ. 2014-1-TR01-KA201-011367/10-10-2014» και με αντικείμενο την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμούς) και την εθελοντική βοήθεια από ομάδα μαθητών των  συνεργαζομένων κρατών. Συντονιστής του προγράμματος είναι σχολείο της Άγκυρας – Τουρκίας και συμμετέχουν εταίροι όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Κιλκίς, σχολεία της Ιταλίας και Ρουμανίας.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων θα γίνει από 02 έως 06 Μαρτίου 2015 στην Άγκυρα – Τουρκίας όπου θα συμμετέχει αντιπροσωπία της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Κιλκίς. Σ΄ αυτή τη συνάντηση εταίρων θα γίνει ο καταμερισμός εργασιών και ο προγραμματισμός των εργασιών αυτών για τα δυο επόμενα έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου