Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

«Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κιλκίς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τη μίσθωση έξι (6) εκχιονιστικών μηχανημάτων 4x4 μετά των χειριστών για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος 2014-2015, στα πλαίσια του έργου «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026), Υποέργο 3: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014», προϋπολογισμού 73.800,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την από 11-11-2014 διακήρυξη της Υπηρεσίας που εγκρίθηκε με την αρ.1974/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως έδρες επιφυλακής των μηχανημάτων ορίζονται οι θέσεις:

α/α

ΕΔΡΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
1
Κιλκίς
Τρία (3)
2
Πολύκαστρο
Τρία (3)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Αν. Παπανδρέου 3, 2ος όροφος.

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 73.800,00€ για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2014EΠ50800012 της ΣΑΕΠ 508 «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026)», Υποέργο 3: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014» για την υλοποίησή του από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α. Ιδιοκτήτες εκχιονιστικών μηχανημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης, που καλύπτουν τον αριθμό των μηχανημάτων στις αντίστοιχες έδρες.

β. Διευκρινίζεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά και για τις δύο έδρες με έναν τελικό μειοδότη και για τις δύο έδρες, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 2, 4 & 5 της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Αντίγραφα της διακήρυξης, έντυπα προσφοράς και σχετικές πληροφορίες δίνονται από τη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αν. Παπανδρέου 3, 2ος όροφος, πληροφορίες: κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος, τηλ. 23413- 53257).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου