Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Επιχορήγηση αγοράς εντομοαπωθητικών για τον έλεγχο και πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.Κιλκίς σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. 5137/128132 « Έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» απόφαση Υπουργών
Οικονομικών –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων( ΦΕΚ 2738/14-10-2014 τεύχος Β΄) και δεδομένου ότι η ισχύς της ΚΥΑ είναι μέχρι 31-12-2014 παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή αίτησης στα Κτηνιατρικά Κέντρα της περιοχής που ανήκουν με τα ακόλουθα παραστατικά :

1. Τιμολόγιο αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων

2. Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής

3. Φωτοτυπία του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, προκειμένου να υποβληθεί οικονομικό αίτημα στο ΥΑΑ&Τ για την γρήγορη ενίσχυση τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου