Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο δικός μας Γρηγόρης Σαλαβασίδης, νέος διοικητής της Πυροσβεστικής ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Μετά την  αποστρατεία του Αντιπυράρχου Παναγιώτη Κουρτέσογλου του Νικολάου και με εντολή του Περιφερειάρχη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται νέος Διοικητής της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς ο Πυραγός Σαλαβασίδης Γρηγόριος του Κων/νου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου