Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Ξεκινά ο επανέλεγχος στις συμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων


Με εγκύκλιο που έστειλε σήμερα, Τρίτη, 17 Ιουνίου, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού του δημοσίου τομέα, ξεκινά η συλλογή και καταγραφή του συνόλου των περιπτώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου.
Στη συνέχεια, εντός δέκα ημερών, οι αρμόδιες διευθύνσεις οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επανέλεγχου των μετατροπών από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες, οφείλουννα συμπληρώσουν και να αποστείλουν - βάση σχετικού υποδείγματος:

- Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα στην οποία κατετάγησαν κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την υπηρεσία στην οποία σήμερα υπηρετούν

- Τις διατάξεις βάση των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης

- Το φορέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου