Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ανανέωση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ (ΠΑΣΟ)

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρ.πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π οικ.11762/420/10-04-2014 και με ΑΔΑ:ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ):  Ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση, αλλά και για την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ (ΠΑΣΟ) ορίζεται η 15η Απριλίου 2014 και ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ που είναι θεωρημένα για το έτος 2013 ορίζεται η 31η Μαΐου 2014.

Η έκδοση καθώς και η ανανέωση των ΠΑΣΟ θα γίνεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου στον οποίο ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, θα εκδίδει και θα θεωρηθεί ΠΑΣΟ των ενδιαφερομένων που στην περιοχή τους δεν λειτουργεί Κ.Ε.Π και για ιδιάζουσες ή περίπλοκες περιπτώσεις που θα αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 23413-53602 και
23413-53604 του Τμήματος Κοιν. Αλληλεγγύης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου