Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Γενική συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 09 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:30 στο Ξενοδοχείο Habitat στο Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Ένωσης και την από 23 Νοε 2013 Απόφαση του Δ.Σ. για αναβολή αυτής κατά τον πρώτο μήνα (Ιανουάριο) του τρέχοντος έτους, η τακτική ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης, με θέματα:

- Απολογισμός έργου της ΕΣΠΕΚΠ.


Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός 2013 - προϋπολογισμός 2014.

Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ. στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα την 06 Απριλίου 2014.

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των ως άνω αντιπροσώπων.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί από μέλος της Ένωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ. που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως αντιπροσώπων στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε με FAX], γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ. μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2014.

Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνετε αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στη Γ.Σ. μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ., με έγγραφη εξουσιοδότησή σας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στην Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της ανωτέρω Γ.Σ. αυτή θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την επόμενη Κυριακή 16 Μαρτίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου