Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Σε διαβούλευση η συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων

Με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Απόφασης που ρυθμίζει τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων, η οποία καθιερώνεται με το νέο νόμο 4235/2014 του ΥπΑΑΤ.
Ο κ. Χαρακόπουλος, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, σε δήλωσή του τόνισε τα εξής:

«Η συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική χρήση τους και κατ’ επέκταση την προστασία της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, του περιβάλλοντος και εν τέλει της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Απόφασης που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη συνταγή χρήσης των φυτοφαρμάκων και τη διαδικασία συνταγογράφησής τους. Προσκαλώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το νέο αυτό εργαλείο πιο αποτελεσματικά».

Σημειώνεται ότι η υπό διαβούλευση Απόφαση αποσκοπεί σε:

1) Βελτίωση του τρόπου διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά.

2) Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης μη εγκεκριμένων ή ληγμένων γεωργικών φαρμάκων.

3) Επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.

4) Προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

Επιπλέον, για την επίτευξη των ανωτέρων στόχων ορίζεται μια σειρά μέσων, όπως:

- η δημιουργία μητρώου επιστημόνων-συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων,

- ο καθορισμός των προδιαγραφών της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων,

- οι ρυθμίσεις για έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου,

- οι τύποι της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου.

Το κείμενο του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης και η αιτιολογική έκθεση στην οποία αναλύονται οι ρυθμίσεις, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου