Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Συμμετοχή ΑΔΕΔΥ Κιλκίς σε πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

Υπογράφει το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Κιλκίς
"Στα πλαίσια της διεύρυνσης των επιμορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Κιλκίς, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, συμμετείχε, για το έτος 2013, με επιτυχία στο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας Α επιπέδου, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, με τη συμμετοχή 24 εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Για το έτος 2014 διασφαλίσαμε:

1. Τη συνέχιση του προγράμματος εκμάθησης αγγλικής γλώσσας Β επιπέδου, συνολικής διάρκειας 60 ωρών

2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα επιμορφωθούν 24 εργαζόμενοι

3. Ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής ασφάλισης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών (θα εκδοθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος εντός του 2014)

4. Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών, συνολικής διάρκειας 70 ωρών (θα εκδοθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος εντός του 2014).

Επίσης, ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς κ. Ιντζέλη Νικόλαο , και τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς για τη συνεργασία και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν για την ολοκλήρωση και την επιτυχή έκβαση του προγράμματος."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου