Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

«Παράταση της συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελοοινικής περιόδου 2012-2013, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»

"Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται σύμφωνα με τα 6061/137891/12-11-2013 και 5509/123907/11-10-2013 έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ. οι κάτοχοι των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους.
Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής παρατείνεται από τις 15 Νοεμβρίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, στις 30 Νοεμβρίου.

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid

Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται μόνον οι αμπελουργοί με εκμεταλλεύσεις που καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (Δήλωση Παραγωγής). Οι υπόλοιποι δεν απαλλάσσονται ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οπότε τότε υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων («Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων», «Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό») για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν εγγραφή. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρίνιση / πληροφορία και συνεργασία"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου