Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Υποβολή αιτήσεων για δικαιούχους που εντάχθηκαν ως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων καλούνται οι δικαιούχοι του Μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 που εντάχθηκαν ως κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων που είχαν λάβει την α’ δόση του μέτρου και στη συνέχεια απεβίωσαν, να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής για τη γ’ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.
Το υπόδειγμα της αίτησης κληρονόμων – δικαιούχων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://tobacco.opekepe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα, υπογράψουν, θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής και αποστείλουν με συστημένη αλληλογραφία τη συνημμένη αίτηση, το αργότερο μέχρι 15/11/2013 στη διεύθυνση: «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφόρος Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».

Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζεται ότι αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν οι κληρονόμοι εκμετάλλευσης και δικαιωμάτων καπνού από θανόντες δικαιούχους του μέτρου 144 (είχαν λάβει την πρώτη δόση του μέτρου και στη συνέχεια απεβίωσαν), οι οποίοι υπέβαλαν εντός του έτους 2012 αίτηση ανάληψης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού και πληρωμής της δεύτερης δόσης και συγκεκριμένα οι:

1. Τοπουζίδου Ευθαλία του Αθανασίου (Κιλκίς)

2. Δούκα Ματένιω του Παναγιώτη (Κιλκίς) και

3. Αλμπάνη Ελένη του Ευσταθίου (Κιλκίς)

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν:

α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση http://www.minagric.gr

β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στη διεύθηνση http://www.agrotikianaptixi.gr.

γ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) http://www.opekepe.gr

δ) στο email kmelas@mou.gr

ε) στα τηλέφωνα: 210-5275206, 210-5275209 και 210-5275084.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου