Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς μέσω του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους:
1. Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02.
2. Δρ. Ι. Θωμαϊδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03.
3. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.
4. Δρ. Σταμπολίδη Νικόλαο, Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 12.10,
επιμορφωτικό σεμινάριο έξι (6) ωρών, στο οποίο θα παρουσιαστούν συστηματικές καινοτόμες δράσεις για την «Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας ».

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων του Νομού Κιλκίς , που επιθυμούν να ενημερωθούν για την «Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας » και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2013, στις αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς, πιλοτικού σχολείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς .

Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι δωρεάν.

Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές – Διευθύντριες και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής , όπου θα αναγράφονται τα ονόματα και η ειδικότητα των συναδέλφων , στο e-mail : politistika@dide.kil.sch.gr ή στο φαξ 2341029194 , σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί , μέχρι και την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2013 .

Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές – Διευθύντριες επίσης, να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς .

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσες διδασκαλίας Πιλοτικού σχολείου
ΘΕΜΑ : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση Διαδραστηκών  Συστημάτων Διδασκαλίας

09:00 – 09:30 : Εγγραφές, Χαιρετισμοί:
Γ. Ν. Κωνσταντινίδης Μ.Α. Φιλόλογος – Θεολόγος , Διευθυντής ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς.

09:30 - 09:50 : Γενική χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας.
Δρ.φιλ. Γ. Μανωλίδης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 02.

09:50 – 10:00 : Ερωτήσεις.

10:00 - 10:50 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1α
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων.
Εισαγωγή – Βασικές τεχνικές χειρισμού των Διαδραστικών Συστημάτων  Διδασκαλίας.
Π. Κάργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

10:00 - 10:50 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1β
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 10 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων.
Διαδικτυακές εφαρμογές με την χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων  Διδασκαλίας.
Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Σχολικός  Σύμβουλος ΠΕ 12.10.

10:50 – 11:00 : Ερωτήσεις.

11:00 - 11:20 : Διάλειμμα.

11:20 - 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 13 – Εργαστήριο Πληροφορικής - Πιλοτικού σχολείου.
Α. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας.
Β. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών ειδικοτήτων.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα μαθήματα των  Τεχνικών ειδικοτήτων και στο μάθημα της Τεχνολογίας.
Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Σχολικός  Σύμβουλος ΠΕ 12.10.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 9 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 01.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Θρησκευτικά.
Ε. Πεπές, εκπαιδευτικός ΠΕ 01, PhD.
Μ. Κατσαβέλη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 1 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 02.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Φιλολογικά.
Α. Κιουφεντζόγλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Α. Μοσχοπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 6 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 03.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Μαθηματικά.
Ο. Χαριτίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04, 05.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες.
Σ. Παυλίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.05, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 10 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 05, 07.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στις Ξένες Γλώσσες.
Β. Καβαδοπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Α. Τοπαλίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 07, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Θ. Μπουράτση, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 07, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

13:20 – 13:30 : Ερωτήσεις .

13:30 – 14:00 : Συζήτηση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου