Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Διερεύνηση των κενών θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

"Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» με Συντονιστή Εταίρο την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς υλοποιεί το Έργο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς». 
Σκοπός του Έργου είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας για την υποστήριξη εκατόν πενήντα (150) ανέργων κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και αλλά κυρίως τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ως εταίρος της Α.Σ. «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» υλοποιεί τη Δράση 2 «Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό σε έξι (6) παραγωγικούς τομείς - ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων», η οποία αφορά στην καταγραφή της προσφοράς εργασίας και στην ανάλυση των δεξιοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται για την κάλυψη γενικών αλλά κι εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στους εξής τομείς:

- Μεταποίηση με έμφαση στην προώθηση της εξωστρέφειας

- Διαμετακόμιση

- Υπηρεσίες με έμφαση στην πράσινη οικονομία, τις ΤΠΕ και σε εκείνες που υποστηρίζουν τη μεταποίηση

- Εμπόριο

- Αγροτική επιχειρηματικότητα – αγροτουρισμός

- Περιβάλλον και κοινωνικές υπηρεσίες

Για τις ανάγκες της εν λόγω μελέτης, διενεργείται έρευνα πεδίου, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της ΠΕ Κιλκίς με στόχο την καταγραφή τυχόν κενών θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε στην επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας και να διαθέσετε πέντε (5) λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου. Από την πλευρά μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, προστατεύεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων και η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που θα συλλεχθούν και τα οποία θα αξιοποιηθούν μόνο για τους στόχους της συγκεκριμένης μελέτης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη χρονική περίοδο. Οι απαντήσεις σας παρακαλούμε να αποσταλούν έως την Παρασκευή 19/7/2013, στο Επιμελητήριο Κιλκίς υπόψη του κ. Παυλίδη Δημήτρη, τηλ. 2341024580-309, Fax: 2341020924 email: dpavlidis@ccikilkis.gr

Δείτε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου